Je správné opustit syna a rodinu a odejít meditovat jinam, když nemůžu meditovat doma?

Sri Chinmoy: Není správné opustit syna a rodinu. Musíte se stát vnitřně velmi silným. Jen proto, že právě teď nemůžete doma meditovat, nesmíte opustit svého syna a rodinu. Pokud odejdete, budete myslet jen na svého syna. Budete přemýšlet, co dělá, co jí, a tak dále. Kamkoliv odejdete, ponesete si tu samou mysl. Je to mysl, která vám nedovoluje meditovat.

Měl byste žít v srdci. Když se na svého syna díváte nebo s ním či se členy své rodiny mluvíte, vnitřně opakujte „Supreme, Supreme, Supreme“ (Nejvyšší, Nejvyšší, Nejvyšší). Snažte se vnitřně opakovat jméno Nejvyššího co nejčastěji. Tím vibrace tohoto oduševnělého opakování vstoupí do vašeho syna. Silně cítím, že když odejdete, bude to horší pro vás i pro vašeho syna. Měl byste zůstat s ním. Pokud se nedokážete modlit a meditovat nanejvýš intenzivně ke své spokojenosti, můžete opakovat „Supreme“.