Část III

SCA 586. Sri Chinmoy poté svým jugoslávským žákům na rozloučenou řekl:

Rozloučení s jugoslávskými žáky

Brzy opustíte Athény. Vaše takzvaně fyzická existence opustí tento hotel a vrátí se do Jugoslávie, ale vaši vnitřní existenci, která je skutečná, naprosto skutečná, která je jedinou skutečností, ponecháte v hlubinách mého srdce. Zůstane se mnou nastálo. V blízké budoucnosti asi nebudu moci navštívit vaši zemi fyzicky, ale duchovně už v ní jsem. Mé srdce bezmezné lásky, nekonečné náklonnosti a neoddělitelné jednoty je zcela pro ty z vás, kteří pocházíte z aspirujícího srdce a zasvěceného života Jugoslávie. Ti, kteří se připojili k naší lodi, mají velmi zvláštní význam v hlubinách mého vlastního aspirujícího srdce. Během krátkých dvou dnů jste neomylným způsobem prokázali svůj upřímný, nejupřímnější pláč po našem Pánu Milovaném Nejvyšším. Můj zbožný život a žehnající duše vás vždy povedou a budou provázet k nejvyššímu Cíli.

Tak jako jsou ve škole dobří studenti a studenti, kteří nejsou tak dobří, stejně tak v duchovním životě jsou dobří studenti a špatní studenti. Přeji si, aby se každý z vás pokusil stát vynikajícím studentem našeho Pána Milovaného Nejvyššího. Přál bych si, abyste všichni běželi co nejrychleji. Co je nepotřebné nebo neaspirující, co by vás mohlo svést z duchovní cesty, to prosím, prosím, prosím nerozvíjejte a neopatrujte ani ve svých nejdivočejších snech.

Moje nejdražší jugoslávské děti, máte velmi zvláštní Požehnání od našeho Pána Nejvyššího. Cokoliv vám bude stát v cestě, cokoliv bude zpomalovat váš pokrok, prosím odhoďte vědomě a okamžitě. Cíl je pro statečné a rychlé. Ti, kteří dokáží běžet v duchovním životě nejrychleji, získají nejvyšší odměnu. Proto se v každém okamžiku snažte vědomě, oduševněle, oddaně a nesobecky běžet co nejrychleji, a tak nechat našeho Pána Milovaného Nejvyššího, aby byl na vás nesmírně pyšný.

Protože jsme všichni hledající, věříme v existenci duše. Duše létá po obloze Nekonečnosti, bezesně a věčně jako pták. Ptáci symbolizují duši, božskou duši. Staňme se všichni nejkrásnější a nejdynamičtější duší, tak abychom v každém okamžiku mohli létat v srdci Oblohy Nekonečnosti.