Část IV

SCA 587-597. Sri Chinmoy odpověděl na následující otázky 31. ledna 1990 v PS 86 v New Yorku

Zdá se, že se nepřátelské síly rozrůstají a postupují a dobré síly ztrácí sílu. Jak je možné, aby dobré síly jednou zvítězily?

Sri Chinmoy: Kdo jsme, že říkáme, které síly jsou nepřátelské, které síly dobré a kdo vítězí? Používáme název „nepřátelské síly,“ ale víme, které síly jsou ve skutečnosti nepřátelské a které dobré? My sami můžeme hrát roli nepřátelských sil naprosto dokonale. Pokusme se, vědomě a oduševněle, zmenšit své špatné činy. Pokud každý den dokážeme udělat o jeden špatný skutek méně, pomůžeme tím božskému uvnitř nás, aby nás zdokonalilo. Protože Bůh to s námi nevzdal, musíme pokračovat. Tak jako On má nekonečnou Trpělivost, buďme také my trpěliví v přemáhání špatných sil.

Nesmíme Bohu přidělávat problémy. Nevědomě děláme mnoho špatných věcí; proto musíme sami sobě odpustit. Ale také vědomě děláme mnoho špatných věcí. Podíváme se kolem sebe a vidíme, že někdo něco udělal a Bůh mu odpustil, takže si pomyslíme: „Mohu udělat totéž a Bůh mi také odpustí.“ Existuje někdo, kdo by každý den nedělal špatné věci, jen aby naplnil určitou touhu, obzvlášť ve světě myšlenek? Nejistota přichází, žárlivost přichází, pocit podřazenosti a nadřazenosti přichází a my jim dovolujeme vstoupit. Dáváme jim tichý souhlas. Pokud tyto špatné síly neporazíme, pokud s nimi nebudeme bojovat, odevzdáme se jim. Musíme být neustále jako stateční bojovníci nebo hrdinové, abychom je jednou provždy porazili.