Ve vašem novoročním poselství se v posledních dvou řádcích říká: „Moje Koruna Transcendentálního Ticha a můj Trůn Univerzálního Zvuku.“ Můžete o tom něco říci?

Sri Chinmoy: Nejedná se o mé básnické vyjádření; je to má vlastní vnitřní zkušenost. Pokud dokážete pozvednout své vědomí, svou vnitřní výšku, potom uvidíte, že mé novoroční poselství není mentální žonglování. Když jsem minulý rok v poselství vyjádřil určité věci, splnily se. Tento rok se také vyplní. Ve vnitřním světě se denně dějí ohromné věci. Když ve vnitřním světě spatříme poupě krásy, víme, že rozkvete, lístek po lístku. Ale dokud zcela nerozkvete navenek, nemůžeme ho svým vnějším pohledem nazvat květinou. Takže pokud máme ve vnitřním světě jistotu nebo víru, můžeme vidět vnitřní skutečnost. Ale pokud v sobě přechováváme pochybnost, potom neuvidíme, co je opravdu nejkrásnější a nejskutečnější. Pochybující a praktická mysl to nepostřehne. Většinou je-li něco ve vnitřním světě ve formě semínka, víme, že se to nakonec zcela projeví. Velmi pokročilí duchovní hledající dokáží svým třetím okem vidět budoucnost. Ví, že jejich vize je skutečná. Už k tomu došlo ve vnitřním světě, ale ještě se to neprojevuje na vnější úrovni.

Z tohoto roku zbývá ještě jedenáct měsíců. Takže buďme trpěliví. Můžeme urychlit Boží absolutní Výšku svou aspirací a dychtivostí. Naše vnímavost není ničím jiným než vděčností. Jakmile dokážeme Bohu nabídnout špetku vděčnosti, naše vnímavost vzroste.

Bůh je potěšen dokonce i naším kratičkým životem odevzdání a nekonečně kratším dechem vděčnosti. Víme, jak málo vděčnosti máme. Ale pokud zvýšíme svou sílu vnímavosti, vize zítřka může být projevena jako skutečnost v dnešním srdci, v dnešním životě.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Sri Chinmoy odpovídá, část 16.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 2001.

Toto je 1299th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Sri Chinmoy odpovídá, část 16, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »