Před jedenácti lety spáchal můj otec sebevraždu a stále mě to znepokojuje. Měl rakovinu a zbývaly mu tři měsíce života, tak si vzal život.

Sri Chinmoy: Podle mé vnitřní filozofie nám tento život dal Bůh. Každý okamžik musíme využít příležitost bojovat se smrtí. Můžete říci, že život vašeho otce byl zbytečný. I kdyby zůstal, možná by vnějšímu světu nemohl ničím přispět. Ale je zde svět vnitřní, svět duše. Duše již nemusí být schopna se déle projevovat uvnitř a prostřednictvím určitého těla, ale může se projevovat prostřednictvím jeho blízkých. Tímto způsobem udržuje spojení se zemí. Existuje mnoho takových důvodů, proč by nikdo neměl spáchat sebevraždu.

Ve vzácných případech mohou duchovní Mistři opustit své fyzické tělo, protože vědí, že pro ně nadešla Boží zvolená Hodina. Je to Boží Vůle. Ale pro obyčejné lidi je to ten nejhorší možný vnitřní zločin. V případě vašeho otce, on odešel, ale vy jste stále na zemi. Můžete se modlit k Bohu pro odpuštění za svého otce. Blízcí, kteří zůstali na zemi, se mohou modlit k Bohu.

Na konci vašeho života, i když se pohybujete jen rychlostí indického býčího povozu, Bůh ve vašem a prostřednictvím vašeho života stále něčeho dosahuje. Nevydejte se špatným směrem tím, že spácháte sebevraždu. Pokud zahodíte tento život, jak zde může být nějaký pokrok? Sebevražda je ta nejhorší možná zkušenost, a to nejen pro toho, kdo sebevraždu spáchá, ale také pro členy jeho rodiny. Kdokoliv má blízké spojení s tímto člověkem, značně trpí. Pokud váš bratr, otec, sestra nebo někdo jiný spáchá sebevraždu, potom se některé z vašich jemných nervů, které jsou naprosto nezbytné pro realizaci Boha, mohou poškodit. Takže se musíte modlit zároveň i pro svou vlastní ochranu. Pokud někdo v rodině poruší kosmický zákon, například když vašeho bratra zavřou do vězení, potom se něco velmi posvátného ve vás nebo v některé z vašich vnitřních bytostí poruší. Naopak pokud členové vaší rodiny udělají pro lidstvo něco dobrého nebo velkého, také vás to ovlivní. Proto musíme být velmi opatrní. Jestliže své blízké každý den vědomě neodevzdáme Boží Vůli, nutně budeme ovlivněni, pokud udělají ve vnitřním světě něco špatného. Něco v našem vědomí se poškodí.