Na meditaci pro veřejnost jste mluvil o plačícím dítěti uvnitř. Když se koncentrujeme na váš Transcendentální obraz, můžeme se pokusit spatřit v něm plačící dítě a ztotožnit se s ním?

Sri Chinmoy: Chcete si představit plačící dítě uvnitř mé Transcendentální fotografie? Ne, to není správný způsob. Můj Transcendentál jako takový nepláče. V určitém smyslu můžete říci, že pláče po dokonalosti lidských bytostí, ale můj Transcendentál je plný nekonečného soucitu, lásky a světla. Když jsem mluvil o plačícím dítěti uvnitř, myslel jsem tím, že vy jako jednotlivec musíte plakat způsobem, jakým pláče dítě. Můžete plakat k mému Transcendentálu pro věci, které potřebujete, pro rozpoznání dobrého od špatného, a tak dále.

Transcendentál naplní vaši aspiraci. Ale kdyby Transcendentál začal také plakat, jak by mohl něco dát? Pro ty, kteří k Transcendentálu pláčou jako dítě, Transcendentál ztělesňuje nekonečný soucit, požehnání, lásku a světlo a tyto božské vlastnosti nebo kvality do vás vstoupí. Pokud chcete, můžete požádat Transcendentál, aby vás naučil, jak plakat. Transcendentál sám nebude plakat, ale v hlubším smyslu pláče po přeměně a zdokonalení lidstva.