Jak můžeme poznat, zda se snažíme pracovat na příliš mnoha projektech a nedostává se nám spánku?

Sri Chinmoy: Chcete vědět, zda nepracujete příliš? Existují lidé, kteří pracují hodinu a myslí si, že pracovali dvanáct hodin. Naopak někteří lidé pracují šestnáct hodin a cítí, že pracovali pouze čtyři hodiny. Podle mě odpočinek přichází s novou činností. Pokud máte v průběhu dne pracovat na šesti nebo sedmi odlišných úkolech, každou změnu práce musíte brát jako odpočinek. Odpočinek je celý v mysli. Mysl řekne: „Už jsem dokončil jednu věc. Jak mohu začít další úkol?“ Ale pokud každou práci vezmete jako zlatou příležitost udělat rychlejší než nejrychlejší pokrok a pokud vědomě dokážete vstřebat každý krok vpřed, který jste učinili, potom neklamete sami sebe tím, že říkáte, že odpočíváte.

To samé množství energie, tu samou úroveň vědomí, kterou máte během jedné práce, si ponesete s sebou, až se pustíte do další práce. Představte si, že jdete po schodech. Nejdřív děláte první krok, potom druhý, potom třetí. Pokud použijete své běžné vnímání, po každém kroku můžete vidět, že jste unavenější. Řeknete si: „Takhle musím vyjít dvacet pater!“ Ale použijete-li moudrost svého srdce, budete cítit, že po každém kroku získáváte letmou vteřinu před dalším krokem. To je vaše zlatá příležitost. Můžete říct: „Teď odpočívám.“

Stejně tak můžeme vzít práci. Když máte za den stihnout pět nebo šest věcí, na konci každé myslete na to, že získáváte nejen příležitost k odpočinku, ale zároveň příležitost učinit pokrok. Levá, pravá, levá, pravá. Když přichází krok pravou nohou, vaše levá noha odpočívá. Když je řada na levé noze, vaše pravá noha odpočívá. Takže pokaždé, když změníte činnost, snažte se vědomě cítit, že odpočíváte. To není sebeklam; to je moudrost.