V poslední době jsem četl mnoho věcí o síle pozitivního myšlení. Když něco opravdu chcete, měl byste říct: „Nejvyšší, ať se to stane, pokud je to Tvá Vůle,“ nebo byste měl prohlásit: „Toto se stane“?

Sri Chinmoy: Musíme vědět, jestli jde o něco spojeného s touhou. Nejdřív řeknete: „Nejvyšší, dej mi dvě stě dolarů.“ Nabídnete tuto nejupřímnější touhu Bohu. Potom si v duchu můžete říct: „Co si o mně Nejvyšší pomyslí? Mám říct ,Staň se Vůle Tvá.‘“ Když jste se modlil pro dvě stě dolarů, vaše touha byla v tu chvíli tak intenzivní, tak upřímná. Ale když jste řekl: „Staň se Vůle Tvá,“ tato modlitba se stala bezvýznamnou. Řekl jste to jen mechanicky. Všechno to bylo na mentální úrovni. Bůh ví, kdy si děláte legraci a kde je vaše upřímnost. Tehdy vám nedá vůbec nic, protože vidí, že když řeknete „Tvá Vůle,“ je to pouhý žert.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Sri Chinmoy odpovídá, část 16.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 2001.

Toto je 1299th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Sri Chinmoy odpovídá, část 16, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »