V poslední době jsem četl mnoho věcí o síle pozitivního myšlení. Když něco opravdu chcete, měl byste říct: „Nejvyšší, ať se to stane, pokud je to Tvá Vůle,“ nebo byste měl prohlásit: „Toto se stane“?

Sri Chinmoy: Musíme vědět, jestli jde o něco spojeného s touhou. Nejdřív řeknete: „Nejvyšší, dej mi dvě stě dolarů.“ Nabídnete tuto nejupřímnější touhu Bohu. Potom si v duchu můžete říct: „Co si o mně Nejvyšší pomyslí? Mám říct ,Staň se Vůle Tvá.‘“ Když jste se modlil pro dvě stě dolarů, vaše touha byla v tu chvíli tak intenzivní, tak upřímná. Ale když jste řekl: „Staň se Vůle Tvá,“ tato modlitba se stala bezvýznamnou. Řekl jste to jen mechanicky. Všechno to bylo na mentální úrovni. Bůh ví, kdy si děláte legraci a kde je vaše upřímnost. Tehdy vám nedá vůbec nic, protože vidí, že když řeknete „Tvá Vůle,“ je to pouhý žert.