Je špatné modlit se pro jakoukoliv touhu?

Sri Chinmoy: Ne, můžete se modlit pro naplnění svých tužeb, ale musíte být velmi opatrní, protože pokud jde o materiální touhu, potom to může být proti vaší vnitřní aspiraci. Lidé se modlí pro nové auto. Modlí se pro jeden dům, dva domy. Musíte vědět, jaký druh touhy vás svazuje a jaký druh aspirace vás osvobozuje. Některé hmotné věci jsou v našem každodenním životě zcela nezbytné. Ti, kdo mají peníze, si snadno můžou dovolit žít na dobré úrovni. Ale ne, nejsou spokojeni. Musí se stát multimilionáři. Buďte bohatí, pokud chcete, ale pak můžete být chudí duchovně. Musíte se rozhodnout, co z toho chcete.

Naší cestou je život přijetí. Máte naprosté právo modlit se k Bohu pro cokoliv, co potřebujete ve svém vnějším životě. Ale musíte vědět, kdy přichází chamtivost, když se vaše touhy stanou přehnané. Jak si někdo může v duchovním životě poradit s takovým druhem touhy? Můžete se k Bohu modlit pro pokrytí základních potřeb života. Tehdy nikdy neřeknu, že je to špatné. Ale někteří lidé jen hromadí, hromadí, hromadí. Začnou hromadit materiální bohatství a zničí duchovní bohatství.