Část III

Minulý rok se ve světě odehrály ohromné změny, zejména ve východní Evropě. Uvědomí si někdy svět, že tyto změny se odehrály díky přítomnosti některých osvícených duchovních Mistrů? Dojde k takovému poznání na vnější úrovni?3

Sri Chinmoy: Já cítím, že svět plně uzná duchovní světlo. Kterýkoli člověk, ztělesňující duchovní světlo, bude v blízké nebo vzdálené budoucnosti uznávaný. Existuje několik duchovních postav, které jsou schopné pracovat prostřednictvím vnímavých, neobyčejně vnímavých nástrojů, jakým je prezident Michal Gorbačov. Nemusí být ve světě živých. Někteří mohou být na fyzické úrovni, jiní mohou posílat svoje světlo z vyšších úrovní, z Nebe.

Vrcholně důležité je, že se takové dosažení podaří, nikoli to, kdo jej dosáhl. V minulém roce byly dosaženy velice významné věci. Bude ještě několik dalších, které zdaleka překonají předchozí dosažení, protože svět v procesu evoluce dostane nebo sám dá jenom jasnější, více osvěcující a více naplňující zkušenosti. A zatímco svět bude dostávat tyto vznešené zkušenosti Shůry, sám nabídne buď vděčnost, nebo alespoň uznání těm božským silám, které trpělivě a úspěšně pracovaly uvnitř a prostřednictvím pozemských lidských bytostí. Svět si vědomě uvědomí existenci těchto božských sil.


SCA 624-626. Následující otázky zodpověděl Sri Chinmoy na Jamaice, v New Yorku 10. března 1990