Dokáže pes vycítit, že jsi byl v minulé inkarnaci psem?

Sri Chinmoy: Rozvinutí psi, kteří se již blíží lidské inkarnaci, mohou rozeznat, že jsi byl psem. Podíváte-li se na některé želvy nebo opice, můžete poznat, že se blíží lidskému životu. Když jdu do zoologické zahrady a dívám se na některé opice, je mi jasné, že v další inkarnaci to budou lidské bytosti. Může to být otázka pouhých několika měsíců. Když jsem byl minulé Vánoce ve Světě ptáků v Jihoafrické republice, viděl jsem tam pět nebo šest zvířat, které byly zcela připravené na lidskou inkarnaci. Viděl jsem, že už to potrvá jen dva nebo tři roky, možná dokonce i jenom několik měsíců, než si vezmou lidskou inkarnaci. V některých případech jsem viděl, že už zbývají méně než dva týdny, než opustí svá zvířecí těla. Pro moji návštěvu tedy existoval zvláštní důvod. Byl jsem schopen jim dát zvláštní požehnání. Jasně jsem viděl, že určité zvíře už zde nebude více než dva týdny a řekl jsem si: „Proč?“ Bůh měl zvláštní důvod, proč mě přivedl na to konkrétní místo. Mohl jsem těm zvířatům dát zvláštní požehnání. Byl by jinak nějaký důvod, abych tam šel? Nebylo to nařízeno a naplánováno Bohem?

Rozvinutí psi mohou snadno ve vás něco vycítit. Možná že vás, lidskou bytost, nebudou brát jako psa, ale budou ve vás cítit velmi, velmi blízkého přítele. Pocítí cosi sladkého, osvěcujícího a naplňujícího. Jsou-li velice rozvinutí, pocítí ohromné uspokojení. Ale obyčejní psi pocítí něco jen tehdy, když od vás dostanou kousek chleba.