Jednou jsem viděl psa, jak kousal mladého chlapce. Byl k tomu nějaký zvláštní důvod?

Sri Chinmoy: Buď měl ten pes nepřátelskou a nebožskou povahu, nebo do něj impulzivně vstoupil zlý duch. Ale mohlo to mít i úplně jiný důvod. Z nejvyššího duchovního úhlu pohledu mohla duše — třebaže šlo o duši malého chlapce — ztratit určitou víru v mysl, srdce nebo tělo. Obecně se stává, že když ztratíte víru ve svůj duchovní život, ve vašeho Mistra nebo v Boha, může vás pokousat pes. Samotnou přirozeností psa je věrnost a oddanost. Pes vám chce ukázat, že jste ztratili víru ve svůj duchovní život, ve vašeho Mistra nebo v Boha. To se u duchovních lidí může stát a také se to stává. Duše se ztotožňuje s tělem, vitálnem, myslí a srdcem, aby dala více víry celé bytosti, ale pokud tělo, vitálno, mysl a srdce ztratí víru, může vás pokousat pes.

Na druhou stranu je také možné, že ten pes byl svou povahou špatný, nebo toho psa napadly některé ničivé nepřátelské síly a on se stal jejich obětí. Občas se stává, že pes pocítí něco velice, velice cizího a může se pokusit o útok. Pokud se na toho psa nemůžeme podívat a nemůžeme se na něj koncentrovat, nelze říci, o který z těchto důvodů šlo. Ten ubohý nevinný chlapec mohl být pokousán z deseti různých důvodů.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Sri Chinmoy odpovídá, část 17.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2015.

Toto je 1302nd. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Sri Chinmoy odpovídá, část 17, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »