Byl Hanuman opravdu opicí nebo byl z nějakého lidského kmene?

Sri Chinmoy: Byl to kůň! Jenom kůň dokáže unést takovou zátěž! Spočíval na něm celý život Sri Rámačandry. Jenom věrný kůň by dokázal unést takovou tíhu, aby zachránil Sri Rámačandru. On na svých ramenou nesl celý život Sri Rámačandry. Já nemám nikoho, kdo by nesl můj život na svých ramenou, jako Sri Rámačandra měl Hanumana.

Hanuman nebyl opicí. Byl z rozvinutého kmene. Byl tak rozvinutý, že byl téměř na úrovni lidských bytostí. Hanuman měl díky odevzdání vůli Sri Rámačandry nekonečnou vnitřní sílu. On věděl, že Sri Rámačandra je přímým zástupcem Boha, Avatár, a že jeho svatou povinností je bez dechu a bezesně sloužit svému Mistrovi. Takže Hanuman nebyl jenom ohromnou opicí — vůbec ne! Sri Rámačandrův Hanuman měl velmi, velmi vysoké a vznešené inkarnace. Byl z určitého kmene, ale z pohledu evoluce byl velice pokročilý.

Viděl jsem slony, jejichž duše jsou natolik pokročilé, že až si vezmou lidské inkarnace, okamžitě překonají mnoho lidských bytostí. Tu výšku, kterou oni dosáhnou během jediné inkarnace, dosáhne mnoho lidí až během čtyřiceti nebo padesáti inkarnací — zejména v mysli, vitálnu a v těle. Až si tyto zvířata vezmou svoji první lidskou inkarnaci, zdaleka, zdaleka překonají lidské bytosti, které zemi navštívily už mnohokrát.

Abychom se tedy vrátili k tvé otázce, Hanuman byl výjimečný.