Jak můžeme pomoci příteli, který trpí nějakými negativními emocemi, nepřátelstvím nebo zlobou?

Sri Chinmoy: Nejprve musíš vědět, jaké máš schopnosti. Ve své pomoci příteli musíš jít jen tak daleko, kolik zvládneš. Můžeš být velice blízko břehu, a i tvůj přítel může být blízko břehu. Řekněme, že jsi natáhl ruku na pomoc a chceš přítele vytáhnout z moře nevědomosti. Musíš vědět, jestli máš sílu na to, abys ho vytáhl na břeh, nebo jestli tě naopak tvůj přítel stáhne do vody. Musíš být opatrný. Musíš vědět, kolik máš síly. Tvůj přítel žalostně potřebuje tvoji pomoc, ale podaří se ti to, nebo tě stáhne do vody?

Když trpí tvůj přítel, musíš ve své modlitbě Nejvyššímu říci: „Je-li to tvoje Vůle, dej mi sílu, abych Ti posloužil tím, že pomohu mému příteli. Jestli to není Tvoje Vůle, potom tě prosím a prosím, abych do toho nebyl zapojen. Nabídnu pouze svoji dobrou vůli. Je-li to Tvoje Vůle, zapojím se, protože vím, že mě ochráníš. Ale pokud to není Tvoje Vůle, půjde jenom o můj samozvaný zájem a soucit.“ Jestliže tvůj přítel trpí nějakými problémy — depresí, frustrací, emocionálními potížemi a podobně — je nejlepší se modlit k Nejvyššímu a získat vnitřní poselství, co bys měl v té věci podniknout. Ze svých modliteb získáš vnitřní vedení, a to ti řekne, co máš dělat. Potom mu budeš schopen nabídnout pomoc, ke které jsi určen.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Sri Chinmoy odpovídá, část 17.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2015.

Toto je 1302nd. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Sri Chinmoy odpovídá, část 17, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »