Když ti občas řeknu, že někdo udělal něco špatně, ten dotyčný člověk se rozzuří. Jednou se mnou jeden člověk kvůli tomu nemluvil dva roky. Jak se k tomu mám postavit?

Sri Chinmoy: Přišel jsi na svět kvůli odpuštění od Toma, Dicka a Harryho, nebo proto, abys byl loajální svému Mistrovi? Zeptej se sám sebe! Získáš realizaci Boha tím, že budeš loajální svému Mistrovi, nebo tím, že se budeš někoho bát? Kdyby ses mi nesvěřil, myslíš, že by ten člověk nesestoupil z temnoty do hlubší a potom nejhlubší temnoty? Nevstoupil by do té nejhroznější propasti? Kdo by za to byl v takovou chvíli odpovědný? Ty bys byl odpovědný. Bůh by obvinil tebe.

Vybral jsem si tě, abys byl vedoucím jednoho z našich Center. Není snad tvou svatou povinností, abys mě informoval, co se ve vašem Centru děje? Kdo tě udělal vedoucím? Sri Chinmoy. Kdo udělal vedoucím Sri Chinmoye? Nejvyšší. Přišel jsi do Centra, abys byl loajální, věrný, odevzdaný a oddaný mně, nebo jsi přišel, abys potěšil někoho jeho vlastním způsobem?

Tím, že jsi mi to řekl, ses zachoval naprosto správně. Dokonce i kdyby s tebou ten člověk nepromluvil po celou Věčnost, neztratíš ani špetku své duchovnosti. Ale kdybys mi neřekl to, co jsi mi měl říci, mohl bys ztratit celou svoji duchovnost. Takže se zeptej sám sebe, jestli pro tvůj život není nejdůležitější být loajální svému Mistrovi v každé vteřině. Existuje něco stejně cenného? Ne. Počínal sis správně. Jestli s tebou ten člověk rok nemluvil, nežije ve svém srdci a nežije ve své duši.

Tím, že jsi mi to řekl, jsi dokázal, že ti na tom záleží. Co se stane v rodině, když se u někoho zjistí nádor? Když sestra zjistí, že její bratr má nádor, ihned přiběhne za otcem, aby mohl sehnat doktora. Ale co se stane v duchovním životě? Najednou se objeví strach, strach, strach. Jeden člověk dělá něco špatného a ten druhý to skrývá. Potom se z toho stane beznadějný případ.

Musíš se zeptat sám sebe, jestli tvoje loajalita, věrnost, oddanost a odevzdání mé vůli je pro tebe vrcholně důležitá, nebo jestli je to jediná věc, kterou potřebuješ. Odpověď bude určitě kladná. Na toho člověka, který s tebou rok nemluvil, prostě zapomeň. Čím více, tím lépe! Nebude-li s tebou rok mluvit, nebudeš se muset dívat na jeho chyby nebo špatné chování. Potom bude sám.