Část II

Jak byste odpověděl na jednu z hlavních filozofických otázek — jaký je smysl stvoření?1

Sri Chinmoy: Bůh Stvořitel se chtěl stát Bohem stvořením. Strom chtěl mít plody. Řekněme, že jsem strom. Jako strom chci nést plody a potom je jíst, co hrdlo ráčí. Na druhou stranu, zaseji semínka, která pochází z ovoce, abych mohl pokračovat ve svém stvoření.

Původní poselství Boha bylo: „Já jsem.“ On byl svou vlastní Transcendentální Skutečností. Potom řekl: „Teď když jsem, chci něco mít.“ Bůh Stvořitel chtěl uspokojit Sám sebe různými způsoby — v roli Boha stvoření. Stvoření je něco, co Bůh má, a Stvořitel je něco, čím Bůh je.


  1. SCA 683-693. Následují výňatky z rozhovoru s panem Edgarem Čeporovem, americkým korespondentem novin „Literary Gazette“ (Moskva), který se odehrál 28. února 1993.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Sri Chinmoy odpovídá, část 19.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2015.

Toto je 1317th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Sri Chinmoy odpovídá, část 19, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »