V jedné ze svých knih jsi napsal, že pokud člověk medituje, stačí mu čtyři hodiny spánku. Mohl bys o tom něco říci? Moc rád bych měl více času.1

Sri Chinmoy: Všechno lze rozvinout, jako sílu svalů. Pokud cvičíš své fyzické svaly, budeš silnější. Stejným způsobem můžeš získat určitý druh vnitřní síly, pokud se budeš modlit a meditovat. Postupně můžeš zvětšit délku své meditace. Meditace sama ti potom dá sílu, abys mohl být bdělý. Meditace posiluje nervy. My máme 86000 jemných nervů. Jakmile jemné nervy zesílí, už nepotřebuješ sedm nebo osm hodin spánku. Ale teď je pro mé žáky vhodných sedm hodin.

Můžeš to postupně, postupně omezit. Vždycky říkám, že když pijete deset šálků kávy denně, omezte to na devět, potom osm, sedm atd. Přesně stejně se můžeš pokusit omezit svůj spánek. Jestliže budeš chtít naráz omezit spánek na čtyři hodiny, možná se ti to podaří během dvou dnů. Ale třetího dne nebudeš schopen vstát. Řekneš: „Meditoval jsem mnoho dní. Teď si odpočinu.“ Všechno se musí dělat velice, velice pomalu, pravidelně a systematicky. Pokud jsi zvyklý spát sedm hodin denně, snaž se prosím spát jenom o patnáct minut méně. Takto se snaž pokračovat se šesti hodinami a čtyřiceti pěti minutami několik týdnů nebo několik měsíců. Tímto způsobem bude možné spánek omezit. Žádná zkratka neexistuje. Kdyby ses pokusil omezit spánek ze sedmi hodin na čtyři nebo tři, ohrozí to tvoje zdraví. Pokud to ale budeš dělat pomalu, pravidelně a systematicky, je to nejenom možné, ale i nevyhnutelné.


  1. SCA 682. Následující otázku zodpověděl Sri Chinmoy 26. listopadu 1992 v Los Angeles

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Sri Chinmoy odpovídá, část 19.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2015.

Toto je 1317th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Sri Chinmoy odpovídá, část 19, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »