Jak se díváte na současný stav lidstva? Svět se rozpadá. Jak byste vysvětlil výbuchy nepřátelství a brutality po celém světě? Mohl byste navrhnout nějaké řešení?

Sri Chinmoy: Svět se podle vás rozpadá. Já bych si však přál říci, že to je velice, velice starý příběh. My věříme v reinkarnaci. Před třemi nebo čtyřmi sty lety, když jsme ještě žili v jiných tělech a v jiných částech světa, bychom řekli totéž. Přímo od počátku stvoření nám naše rozdělující mysl dává pocítit, že svět je plný temnoty, že náš svět kolabuje nebo má být zničen. Když se zeptáme našich rodičů a prarodičů, řeknou nám tentýž příběh. Občas si libují v hubování svých dětí a říkají jim, jak to dříve bylo lepší: „Vy jste tak špatní, tak nemožní! Za nás bylo všechno dokonalé.“ Ale nedokonalost nevzniká z dokonalosti. Ne, tenkrát lidé i země mezi sebou také bojovaly.

Rozhodně nemůžeme říci, že naši prarodiče a praprarodiče nežárlili, že v sobě neměli nejistotu nebo pochybnosti nebo podezřívavost. Rozhodně nemůžeme říci, že tenkrát bylo všechno zlaté, kdežto nyní je to samá temnota. Ne, rozdíl mezi tenkrát a nyní je jenom ve smyslu míry. My říkáme, že před dvěma lety jsme měli více konfliktů, více katastrof, více nepochopení. Nebo můžeme říci, že před dvěma lety to bylo výjimečně špatné a teď je to trochu lepší. Ale já necítím, že bychom mohli říci, že dnešní svět je ve svém vůbec nejnižším vědomí a všechno je už za hranicí, kdy se nedá nic spravit.

Za Stalina říkali lidé totéž: „Ach Bože, všechno je tak špatné, tak špatné.“ Píseň zkázy světa začala možná už v den, kdy byl stvořen. Každý den vidíme život a smrt. Každý den, který prožijeme, se přibližujeme smrti. Poselství smrti je tedy součástí života. My však nevěříme, že smrt je koncem. My cítíme, že až umřeme, půjdeme někam, kde si odpočineme a po nějaké době začneme nový život.

Bůh použil Svoji Všemocnost, aby stvořil svět, a On může použít Svoji Všemocnost, aby nás učinil dokonalými. Ale aby nás mohl učinit dokonalými, potřebuje naši připravenost, ochotu a dychtivost. Jestli od nás dokáže získat trochu ochoty a dychtivosti, bude pro Něj nekonečně snazší zařídit, aby tento svět byl lepší, více oduševnělý a měl více míru. Právě teď je svět plný utrpení. Ale určitě přijde den, kdy už nebudou žádné konflikty. Jelikož Bůh je samá Láska a Moudrost, bude nakonec tento náš svět transformován na království radosti, štěstí a naplnění.

V našem vnějším životě jsme velmi omezení. Jsme naplněni nejistotou, žárlivostí, nečistotou, pochybnostmi a mnoha dalšími negativními vlastnostmi, které si vědomě a záměrně pěstujeme. Máme však ještě jeden život, kterému se říká vnitřní. V něm jsme samá láska k Bohu a samý zájem o lidstvo. Náš vnitřní život, což je život jednoty, je naším skutečným životem. Právě teď si naneštěstí vážíme pouze našeho vnějšího života, který je plný omezení a nedokonalostí; nechceme vstoupit do našeho vnitřního života, abychom viděli, kým jsme ve skutečnosti.

Vnitřní život aspirace, zasvěcení a realizace musíme brát jako náš vlastní, zcela vlastní. Jestli dokážeme brát vnitřní život a vnitřní skutečnost za svoje vlastní, v blízké či vzdálenější budoucnosti se z nás stanou příkladné lidské bytosti a budeme pro lidstvo dělat dobré věci. Řešení všech světových problémů tedy spočívá v naší dychtivosti se stát lepšími lidskými bytostmi. Jak se můžeme stát lepšími lidskými bytostmi? Jenom tím, že budeme myslet na srdce jednoty, že se budeme modlit za jednotu srdce a že budeme žít životem srdce jednoty.