Co je podstatou vašeho zájmu o Rusko? Jak myslíte, že byste nám mohl pomoci? Jak vidíte budoucnost Ruska?

Sri Chinmoy: Já jsem hledající pravdy a milovník Boha. Už někdy před pěti nebo šesti lety jsem při modlitbě a meditaci cítil v hloubkách mého srdce, že budu v kontaktu s duší Ruska. Od té doby se modlím a medituji na Sovětský svaz. Pro mě je Sovětský svaz skutečností samotnou, a i nyní jej vidím jako skutečnost samu. Co udělal nebo hodlá udělat politický svět se Sovětským svazem, je jiná věc. Ale když se modlím a medituji, stále cítím, jak je Sovětský svaz viditelný a hmatatelný ve světě aspirace.

Když myslím na dnešní Rusko, ihned se snažím ztotožnit se zdrojem — se Sovětským svazem. Jakmile řeknu slovo „svaz“ v názvu „Sovětský svaz“, okamžitě cítím ve svém těle, vitálnu, mysli, srdci i duši ohromnou sílu. Všichni víme, co politici udělali Sovětskému svazu. Ale jak duchovnost myslí na Sovětský svaz, a za co duchovnost Sovětský svaz považuje, to je jiná věc.

Je to jako píseň, která ještě nebyla zcela dozpívána. Myšlenka Sovětského svazu byla nádhernou, velice melodickou písní. Jejím zpěvákům však naneštěstí zabránili, aby ji dokončili. Ale v blízké či vzdálenější budoucnosti se bude tatáž píseň, což je píseň jednoty, zpívat jiným způsobem. Vaše země se možná nebude jmenovat Sovětský svaz, ale srdce jednoty velké, větší, největší existence Ruska bude nepochybně skutečné. Tato větší jednota se určitě uskuteční. Boží Vize pro všechno spočívá v rozšíření — nikoli vojensky nebo politicky, ale psychicky — díky jednotě srdce. Ve vnitřním světě můžeme pozorovat rozšíření srdce jednoty Ruska. A je naší horoucí touhou přinést tuto vnitřní vizi nebo realizaci do popředí, aby celý svět mohl vidět tuto skutečnou realitu.

Takže budoucnost Ruska je z duchovního úhlu pohledu jasná, jasnější, nejjasnější. Proč? Právě proto, že Sovětský svaz přijal a stále přijímá ve vnitřním světě bezmezné světlo Shůry. Občas se stane, že nějaké semínko správně nevyklíčí a my možná nezískáme dobrou rostlinu nebo strom. Ale světlo sestupuje každý den a tvoří nová semínka — semínka aspirace, zasvěcení, naděje a slibu. V tomto smyslu jsou semínka, která jednou přinesou plody, jsou již v zemi a další jsou zasévány Milostí Všemocného.

Pro mě je nový Sovětský svaz budoucím stromem a Rusko je jenom jednou z jeho větví. Je možné, že to bude ta nejsilnější a největší větev, ale určitě to bude právě jen větev. Právě teď je tento nový Sovětský svaz, toto větší Rusko, jenom semínkem. Nemůžeme popírat existenci tohoto semínka jenom proto, že ho nejsme schopni vidět. Ale v blízké nebo vzdálené budoucnosti vyroste v ohromný strom, ve strom jednoty, ve kterém Rusko a další země kolem budou větvemi tohoto stromu.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Sri Chinmoy odpovídá, část 19.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2015.

Toto je 1317th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Sri Chinmoy odpovídá, část 19, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »