Jaký je hlavní rozdíl mezi západní a východní mentalitou? Mohl by se tento rozdíl smazat, aby mezi národy bylo lepší pochopení a soužití?

Sri Chinmoy: Velice všeobecně můžeme říci, že Západní svět má větší víru ve vědu a techniku. Západní svět je hrdý na vědecká dosažení, kdežto Východní svět je hrdý na své vnitřní kvality, což znamená na zbožný mír a míruplnou modlitbu. Jak víme, věda pochází z mysli, patří mysli a je pro mysl. Protože Západ přikládá vědě takovou váhu, hraje v jeho životě velmi důležitou roli. Na druhou stranu, docela nedávno začala věda věřit v určitý druh vnitřní existence. Když věda něco vyprodukuje, má pocit, že její vynález přišel z jiného světa — můžete říci z vnitřního světa. Avšak míra, s jakou vědci a věda vstoupili do vnitřního světa, vůbec není uspokojivá. Je to skoro jako vtip.

Nemůžeme říci, že na Západě nejsou upřímní hledající a že na Východě nejsou významní vědci. Vůbec ne! Kdybychom však chtěli srovnávat, západní svět má nekonečně více víry v dosažení vědy než v dosažení vnitřní skutečnosti — duše a srdce. Na druhou stranu je zřejmé, že svět je tvořen jen jednou skutečností a přijde doba, kdy svět vědy a svět duchovnosti půjdou ruku v ruce. Vnější život a vnitřní život nemohou být oddělené navždy.

V současnosti si vnitřní svět může myslet, že vnější svět je natolik nepokojný, že je prostě zbytečné v něm nebo pro něj něco dělat. Podobným způsobem si vnější svět může myslet, že vnitřní svět je zbytečný, nečinný a spící. Oba se však mýlí. Vnitřní svět nechrápe ani nespí, sní o vyšších skutečnostech. A vnější svět je místo, kde Bůh projevuje Svoji vlastní Skutečnost. Je tedy nutné odstranit nepochopení z mysli vnějšího světa a ze srdce vnitřního světa.

Do popředí musí vyjít dobré vlastnosti obou světů. Nejlepší kvalitou světa vědy je koncentrace. Vědci díky ohromné koncentraci dosahují unikátních věcí. Ve vnitřním světě existuje něco, čemu říkáme aspirace, vnitřní pláč srdce. Díky síle svého vnitřního pláče také hledající dosahuje něčeho unikátního a úžasného.

Vnitřní aspirace a vnější koncentrace nebo odhodlání musí jít ruku v ruce. Takto bude schopen svět duchovnosti a svět vědy kráčet bok po boku. Až budou vnitřní život a vnější život kráčet a běžet k témuž cíli, což je domov jednoty, milovníci vědy a milovníci duchovnosti se spojí po celém světě. V takové chvíli bude jen jedna píseň, kterou budeme zpívat — píseň jednoty, jednoty, jednoty. Sjednocením vnitřního pláče srdce a úsměvu vnějšího světa, sjednocením světa duchovnosti a světa vědy, budou lidské bytosti jednoho dne dokonalými, dokonalejšími a nejdokonalejšími občany tohoto světa.