Část V

SCA 732-748. Následující otázky pracovníků restaurace Annam Brahma zodpověděl Sri Chinmoy 16. března 1995 při příležitosti 21. výročí vzniku tohoto podniku.

Nejdražší Guru, máš nějaké zvláštní poselství pro Annam Brahmu, své nehodné a neuspokojivé dítě?

Sri Chinmoy: Za tvé ohodnocení mé restaurace Annam Brahma jsem více než připraven ti dát Nobelovu cenu. Zářící duši Annam Brahma, rozkvétajícímu srdci Annam Brahma a sloužícímu životu Annam Brahma nabízím své neustálé požehnání, lásku, zájem a vděčnost.

Kéž bych mohl být hrdý, bezmezně hrdý na úplně každého pracovníka, jenž se na naší cestě snaží sloužit božskému účelu a nejvyššímu poslání Annam Brahma.