Jak se restauraci Annam Brahma vede v Nebi?

Sri Chinmoy: Odpovím ti na tvoji otázku a zároveň se tě zeptám, jak se Nebi vede v Annam Brahmě. Když Nebe vidí dobré pracovníky, samo je nese. Když Nebe vidí špatné pracovníky, roní hořké slzy. Tito špatní pracovníci jsou příliš těžcí, než aby je unesla Blaženost Nebe.