Jak si můžeme udržet dobré vědomí, když jsme při práci v restauraci napadeni naší vlastní nevědomostí?

Sri Chinmoy: Mysli prosím na sebe jako na člena naší rodiny jednoty srdce. Potom nebudeš mít se svými sestrami a bratry-žáky žádný problém, který bys nedokázala vyřešit.