Zajímáte se o současnou světovou situaci, jako je například konflikt v Kosovu?

Sri Chinmoy: Ve vnitřním světě je mnoho špatných věcí, které se odehrávají v Jugoslávii, Kosovu, Albánii a na jiných místech. Duchovní Mistři mají velké srdce. Když se dívám na televizi, vidím nevinné děti, tak krásné, oduševnělé a roztomilé děti v roli uprchlíků. Rodiče je kamsi berou. Dorazí na hranice a tam čekají šest dní. Na některých místech se s nimi velmi špatně zachází, dokonce i ze strany policie. Opustili své domovy a policie jim řekla, že musí čekat na určitém místě. Nemají žádné jídlo, nic. Jednomu člověku se podařilo získat zmrzlinu. Krmil svoje děti zmrzlinou. Nemají nic jiného, žádné jídlo, žádný majetek.

Protože mám velké srdce, ráno se chvíli dívám na zprávy. Potom medituji, medituji, medituji. Pro co? Abych přinesl změnu. Když nedokáži změnit názory svých žáků, budu schopen změnit názory jistých vládních představitelů? Musíme však začít s kapkou, jako ten pták, který chtěl vyprázdnit moře. Známe možnosti ptáka. On se však přesto upřímně snaží vyprázdnit moře. I tady se někteří lidé zoufale snaží změnit postoje představitelů, kteří chtějí vést válku.

Proč se tyto konflikty odehrávají? Všechno je to kvůli pýše, pýše a pýše. Jedna strana zaútočí na druhou, a ta se brání. Potom přijde třetí strana a řekne: „Zastavte, zastavte, zastavte!“ První strana řekne: „Ne, oni musí přestat první.“ Útočící strana řekne, že ta druhá musí přestat jako první. Boj potom prostě pokračuje dál a dál. Umírají tisíce a tisíce nevinných lidí. Na vnější úrovni nemám možnosti jim pomoci. Bůh mi však dal schopnost s nimi soucítit.

Žijeme v takzvané civilizované společnosti, ale odehrává se tolik konfliktů. U jejich kořenů je pýcha. Všechny zlé síly mají jeden zdroj, a tím je pýcha. Pýcha říká: „Všechno se musí udělat podle mě, podle mě, podle mě.“ Když se ale na jedinou vteřinu ponořím hluboko dovnitř, uvidím, že i tvůj způsob může být dobrý. Nejlépe je si říci: „Tvůj způsob je dobrý pro tebe, můj je dobrý pro mě. Přestaňme se hádat, čí způsob je lepší. Budu-li se vychloubat, že můj způsob je lepší, nebudeš mi věnovat pozornost. Budeš-li se vychloubat ty, nebudu zase já věnovat pozornost tobě. Ty si dělej podle svého a mně dovol, abych si já dělal podle svého.“ Tak se to ale neděje. Každá země říká: „Ne, ty se musíš řídit podle mých způsobů, protože jedině ty jsou správné.“ Potom vzplanou boje. Každý chce moc, moc, moc. Když nějaká země ztrácí moc, její představitelé začnou bláznit. Chtějí dokázat světu, že jejich země má větší moc, než měla kdy dříve. Právě takovou žalostnou situaci pozoruji v současném světě.