Jak můžeme věřit sami sobě a svým schopnostem?

Sri Chinmoy: Když spoléháme na Boha, bude pro nás dostatečné cokoli, co od něj přijmeme. Ty říkáš, že nedokážeš věřit sám sobě. V tomto okamžiku ti mysl říká, že jsem dobrý člověk. V příštím okamžiku ti řekne opak. A o něco později ti řekne: „Kdo jsem, abych ho soudila? Je-li to dobrý člověk, ať je dobrý. Je-li špatný, ať je špatný. Co získám tím, že budu přemýšlet o tom, je-li dobrý nebo špatný?“

Totéž se děje s vírou nebo důvěrou. V tomto okamžiku věříš svým schopnostem. V příštím okamžiku jim nevěříš vůbec. Všechny lidské bytosti trpí kvůli víře a z nedostatku víry.

Jak můžeme tento problém vyřešit? Jestli se modlíme k Bohu a jsme ve všem závislí na Bohu, On nám dá důvěru. V takové chvíli se nemusíme ničeho bát. Důvěra, kterou čerpáme z našeho spoléhání se na Boha, nemůže nikdy zmizet. Jak by tě mohl oklamat, když jej miluješ? Naše nejbližší nemůžeme klamat. Pokud jsi dobrý člověk, nebudeš klamat svoji matku, otce nebo bratra. Může být někdo hodnější než Bůh? Bůh je nekonečně hodnější než my. Jestli mu důvěřuješ, On tě nikdy nezklame. Tvoje důvěra v Něj, tvoje víra v něj ti dá důvěru v sebe. Budeš důvěřovat sám sobě a budeš povinen si důvěřovat právě proto, že existuje Někdo, kdo tě miluje nekonečně více, než si vůbec dokážeš představit, a ten Někdo je Bůh. Jestli ho miluješ, On ti dá schopnost věřit v činnosti, které vykonáváš.

Ty píšeš básně. Snaž se cítit, že tyto básně v tobě a tvým prostřednictvím píše Bůh. Zkus cítit, že ty jenom držíš pero a píšeš slova, které Bůh chce, abys psal. Jestli máš pocit: „To jsem napsal já. Napsal jsem stovky básní“, jestli právě taková pýcha vyjde na povrch, nebudeš schopen napsat ani jedinou řádku.

Já jsem začal psát básně už od dětství. Do této chvíle jsem napsal tisíce a tisíce básní, ale já vím, že bez Boha nemohu udělat vůbec nic. Všechno, co dělám, přichází od Něj. Tady nejde o falešnou skromnost. Je to mé upřímné přesvědčení, založené na mé jednotě s Boží Vůlí.

Když píšeš básně nebo když uděláš něco dobrého, inspirujícího nebo osvěcujícího, musíš cítit, že to udělal On v tobě a tvým prostřednictvím podle úrovně tvé vnímavosti nebo tvých schopností. Pokud nedokážeš důvěřovat Bohu, nikdy nebudeš schopen důvěřovat sám sobě. Od nynějška tedy důvěřuj Boží Přítomnosti, pokud možno neustále. Pokud to nedokážeš nepřetržitě, zkus Bohu důvěřovat několik minut denně. Čím více se zvětší tvoje víra v Boha, tím silnější bude tvoje víra a důvěra v sebe.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Sri Chinmoy odpovídá, část 22.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2016.

Toto je 1344th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Sri Chinmoy odpovídá, část 22, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »