Část II

SCA 778-782. Následují výňatky z telefonního rozhovoru s Daibelem Fayem z rádia Kan Kan, WBAI 99.5 FM, v New Yorku, který se odehrál 30. prosince 1998.

Daibel Faye: Mohl byste nám říci, co je vaším posláním a jak se ho snažíte dosáhnout?

Sri Chinmoy: Já jsem studentem míru. Pouze student se může učit a mír je něco, co se učíme z každodenního života. Když se modlíme, když meditujeme, snažíme se stát lepším člověkem. Staneme-li se lepším člověkem, máme radost a tato radost pochází z naší inspirace. Já inspiruji vás, vy inspirujete mě a oba společně se snažíme inspirovat celý svět. Tento svět má všechno kromě jediné věci — míru. Materiální bohatství nám nedá mír. Pozemské vlastnictví nám nedá mír. Přednášky o míru nám nedají mír. Mír získáme jenom z našeho sebedávajícího života. Tento sebedávající život musí být bezesný a nepodmíněný.

Já jsem se stal básníkem, hudebníkem a umělcem. Na to byste mohli říci, že jsem všeuměl, který umí všechno a nic, ale já se snažím pomocí svých básní, hudby a umění nabízet světu inspiraci. Všechno, co dělám, je kvůli inspiraci. Když mám inspiraci, něco stvořím a snažím se právě o tuto inspiraci podělit se se zbytkem světa. Já cítím, že se můžeme stát lepšími obyvateli světa právě díky síle naší inspirace. Když máme inspiraci, děláme skvělé, dobré a nesmrtelné věci.

Setkal jsem se s mnoha, mnoha světovými osobnostmi. Třebaže jsou někteří z nich ve světě politiky velmi dobře známí — jako třeba prezident Gorbačov, prezident Mandela a několik dalších politiků nejvyšší třídy — jsou ke mně velice laskaví. Nemluví se mnou nikdy o politice. Mluvíme pouze o světovém míru, a to z hloubek našich srdcí, nikoliv z našich myslí.

Teď se musím posluchačům omluvit. Mysl, bez ohledu na to, jak je skvělá a kultivovaná, nám nebude schopna dát mír. Mír nám může dát pouze prosté, čisté srdce, dětské srdce. Napsal jsem hodně knih a měl přednášky na mnoha místech. Ale musím říci, že mír získávám jenom tehdy, když se o něj dělím s ostatními. To je důvod, proč pořádám mírové koncerty po celém světě. Mám jenom jeden cíl — mír, univerzální mír.

Po mnoho let jsem přednášel o míru na půdě OSN. Ale zjistil jsem, že moje přednášky nemají žádný dopad. Pouze když medituji nebo hraji oduševnělou hudbu, cítím v nejvnitřnějších zákoutích svého srdce mír. V takových chvílích cítím, že skutečně sloužím lidstvu. Takže ve všem, co dělám, se snažím stát sebedávajícím životem, založeném na mém vnitřním míru.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Sri Chinmoy odpovídá, část 22.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2016.

Toto je 1344th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Sri Chinmoy odpovídá, část 22, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »