Část III

Moje sestra drží už šestnáct dní hladovku na protest proti stavbě přehrady přes řeku Narmada, kterou buduje indická vláda. Velice se bojím o její zdraví.

Sri Chinmoy: Bez ohledu na to, kolik vypijete vody, vaše zdraví se začne po devíti dnech hladovění zhoršovat. Vyzkoušel jsem si to. Na začátku může vaši energii udržovat voda, ale po devíti dnech musíte vypít trochu mléka nebo sníst banán. Nejprve to ovlivní mozek. Než začnou vaše svaly atrofovat, trpí mozek. Protestní hladovky, které se snaží změnit názor mocných, nefungují. Jediný způsob, jak změnit něčí názor, je modlitba. Ti lidé, kteří jsou proti přehradě, by měli jít do chrámu a tam se modlit. Když vidíme, že něco je prostě nemožné, jediná věc, která funguje, je modlitba. Ve vládě se nikdo nezajímá o to, jestli někdo drží hladovku.

Modlitba představuje řešení tam, kde všechno ostatní selhalo. Je samozřejmé, že modlitba je řešením od samotného začátku, ale když máme pocit, že všechny ostatní zbraně selhaly, naše modlitba určitě bude fungovat. I kdyby se modlilo k Bohu jenom dvanáct upřímných lidí, bude to mít nějaký účinek. Bůh vyslyší jejich upřímné modlitby a někdo ve vládě pro ně něco udělá.

Potíž je v tom, že pláčeme, ale nemodlíme se. To je důvod, proč se to všechno děje. Koncentroval jsem se na Jugoslávii. Oni pláčou, ale nemodlí se. Nevzývají Krista a Matku Marii.

Řekni prosím své sestře, že mám o její zdraví hluboké obavy. Hladovka může být účinná jenom doma s našimi příbuznými, protože nás milují. Moje matka držela hladovku den a půl, protože můj otec ji nechtěl vzít do Pondicherry, aby přesvědčila k návratu mého bratra Hridaye. Po jednom a půl dni souhlasil. Mahátmá Gándhí držel hladovku proti vládě mnohokrát, ale on věděl, že Nehrú mu byl velice oddaný. Když Gándhí hladověl, lámalo to Nehrúovi srdce a slíbil, že provede patřičné změny. Ale k čemu bude dobré, když se z tvé sestry stane mučednice? Pouze modlitba funguje.