Jaký je rozdíl mezi neposlušností a slabostí?

Sri Chinmoy: Pro Mistra je nekonečně jednodušší zabývat se slabostmi než zabývat se neposlušností. Slabosti mohou být osvíceny, slabosti mohou být zdokonaleny. Ačkoliv je neposlušnost sama o sobě slabostí, zdokonalit ji je daleko těžší než zdokonalit ostatní druhy slabostí. Je jako obrovské klubko plné uzlů. Rozvázat všechny tyto uzly a vytvořit jednu rovnou, dlouhou nit je nanejvýš obtížné.

Nejlepším způsobem, jak se vypořádat s neposlušností, je nenávidět ji nebo se jí obávat. Jestliže ji nenávidíte, musíte ji nenávidět tak silně, že si ji nebudete chtít uchovat uvnitř vaší bytosti. Budete cítit, že je to něco špinavějšího než nejšpinavějšího a prostě ji vyhodíte ze svého systému. Podobně, pokud se jí budete obávat, budete opatrní a nedovolíte jí do vás při první příležitosti vstoupit. Jestliže cítíte, že je jako had nebo zuřivý tygr připravena vás pohltit, pak se od ní budete držet ve veliké vzdálenosti.

Se slabostmi však musíte jednat velice zbožným, oduševnělým způsobem. Slabosti mohou být ve vitálnu, v mysli nebo v srdci. Musíte o nich uvažovat jako o něčem, co můžete tvarovat nebo formovat. Musíte je považovat za něco velmi slabého a drobného, co potřebuje posílit — jako bezmocný psík, starý pouze několik dní. Pokud dáte malému psíkovi trochu potravy, stane se silným. Potrava, kterou musíte dát svým slabostem, je světlo. Pokaždé, když vidíte jakýkoliv druh slabosti ve vašem vitálnu, mysli nebo srdci, pokuste se cítit, jak do ní vnášíte světlo.

Ačkoliv může být slabost malá, má obrovskou sílu v negativním slova smyslu. Můžete považovat žárlivost a nejistotu za drobný hmyz, ale ten vás zuřivě kouše a kouše. A proto se nepokoušejte své slabosti odhodit, to je nemožné. Pouze se je pokuste změnit v přednosti pozitivním používáním světla. Pokud jste slabí a neschopní dělat správnou věc, pokud se nemůžete modlit nebo meditovat oduševněle kvůli nejistotě, žárlivosti, nečistotě nebo kvůli jiným slabostem, považujte prostě tyto slabosti za něco velice malého a nezdravého. Pak se pokuste prostřednictvím světla posílit své slabé části tak, abyste se mohli stát dobrým, dokonalým nástrojem Nejvyššího.

Toto světlo obvykle pochází ze života ticha, z míru. A mír přichází pouze tehdy, když je mysl tichá a srdce čisté. Ticho mysli a čistota srdce kráčí spolu. Když je mysl naprosto tichá, srdce se automaticky stane čistým. A naopak, když se srdce stane opravdu čistým, pak se mysl stává úplně tichou.