Novinář: Takže dovolujete jejich vnitřním pocitům vyjít na povrch.

Sri Chinmoy: Inspiruji je, aby vynesli do popředí svou vlastní lásku k Bohu. Toto je má hlavní práce. Neučím je, inspiruji je. Když pořádám mírové koncerty, tisíce lidí se se mnou modlí a meditují. Hraji na různé hudební nástroje a zpívám asi dvě hodiny. Milovníci míru, kteří naslouchají, mě inspirují a já inspiruji je. Vše je založeno na inspiraci. Když jsme inspirovaní, stáváme se dobrými obyvateli světa. Když nejsme inspirovaní, pak děláme všechny možné nebožské věci.