Novinář: Co se týká vašeho mírového hnutí, které země se staly „národy mírových květů“?

Sri Chinmoy: Doposud se k naší rodině mírových květů připojilo dvacet osm národů. Buď prezident nebo předseda vlády nebo nějaký jiný velmi významný vládní představitel mi napsali, že by se rádi stali členy tohoto mírového hnutí. Poté jsem do těch zemí jel, abych je slavnostně inauguroval. Byl jsem na Maltě, v Nepálu, Maďarsku, České Republice a na Slovensku, abych uvedl alespoň některé.