Zdá se, že často, když uděláme nějaký pokrok, začneme odpočívat. Také když uděláme něco, co tě potěší, a ty nám řekneš, že jsi na nás hrdý, máme někdy pocit, že můžeme odpočívat. Zdá se, že jsme spokojeni s málem, přestože bychom mohli dosáhnout mnohem více, kdybychom dokázali více přijímat. Jak můžeme být nespokojení, a přesto šťastní?

Sri Chinmoy: Nemusíte být nespokojení. Když něčeho dosáhnete a Mistr upřímně řekne: „Jsem na tebe velmi hrdý,“ pak si každou vteřinu připomínejte filozofii, kterou jste přijali — sebepřekonání. Svět Za nám kyne. Když si myslíte, že cíl je nehybný, když si myslíte: „Ó, nyní jsem potěšil Gurua. To znamená, že jsem dosáhl cíle,“ pak na tom určitém místě uvíznete.

Vaše vitálno vám řekne, že jste dosáhli cíle. Ale setrváte-li v duši nebo dokonce i v srdci, řeknete: „Potěšil jsem jej, ale vím, že jeho filozofie a má filozofie jsou stejné — sebepřekonání. To znamená, že musím jít dál, musím jít hlouběji, musím jít výše. Je-li na mě Guru dnes hrdý, nemohu jej snad učinit hrdým nekonečně více?“

Naneštěstí, když jednou o někom řeknu, že jsem na něj hrdý, často ten člověk na velmi, velmi dlouho usne na svých vavřínech. Jeho vitálno bylo hladové po mém ocenění, jakmile jsem ho ale nakrmil velmi dobrým, chutným jídlem v podobě ocenění, stačilo mu to. Vitálno je spokojené s málem. Ale řeknete-li, že budete spokojeni jen s Nekonečnem, pak nutně jednoho dne dosáhnete nekonečné Blaženosti. V tu chvíli budete spokojeni jen s Nekonečnem, a ne s mým malým úsměvem nebo pýchou.

V duchovním životě nám vždy jde o sebepřekonání. Sebepřekonání není nic jiného než plavání v moři Nekonečna. Dosažení jedné věci nestačí. Toužíme po něčem větším, něčem dalším. Není to jako materiální vlastnictví, kde chceme jeden dům a pak druhý. Zde se jde od konečného k Nekonečnému. Ve světě tužeb se snažíme překonávat tím, že máme a máme. Ve světě aspirace se překonáváme tím, že dáváme a dáváme. Jen díky svému sebedávání se můžeme něčím skutečně stát. Jste-li spokojeni s tím, čeho jste dosáhli, a nechcete pokračovat, pak je to píseň světa tužeb, co zpíváte. Ale dáváním a dáváním můžete zpívat píseň stále se přesahujícího světa aspirace.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Sri Chinmoy odpovídá, část 24.Poprvé vydáno nakladatelstvím Sri Chinmoy Centrum v roce 2002.

Toto je 1349th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Sri Chinmoy odpovídá, část 24, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »