Je kromě tvého jména ještě nějaký zvuk nebo slovo, které můžeme použít, když tě vzýváme, a které by nás k tobě rychle přeneslo?

Sri Chinmoy: Nic nemůže být sladší než slovo ,Guru‘. Není to pouhé slovo nebo jméno. Je to mantra. Stalo se nedílnou součástí životního dechu všech žáků, kteří mě upřímně a vážně přijali, tak jako jsem se já neoddělitelně sjednotil se svými pravými žáky.

Na druhou stranu je mnoho žáků, kteří získávají více radosti, když vzývají přímo Nejvyššího. On je mým Zdrojem. Nejvyšší je můj Guru, váš Guru, Guru všech. Pojem ,Nejvyšší‘ může být ale ještě před realizací Boha prázdný. Nejvyšší je jak osobní, tak neosobní. Dokud Jej nespatříme a nemluvíme s Ním tváří v tvář, může zůstávat neosobní. Když Naren přišel ke Šrí Rámakrišnovi, zeptal se ho: „Viděl jsi Boha?“ Šrí Rámakrišna řekl: „Zda jsem viděl Boha? Mohu s Ním mluvit jasněji a důvěrněji než s tebou. Mohu Jej vidět jasněji, než před sebou mohu vidět tebe.“ Já mohu říci totéž. Nejenže Jej vidím, ale také s Ním mohu mluvit. Proč by pro mě mělo být nemožné mluvit se svým Nejvyšším? Stejně tak je to s malým dítětem, které chce mluvit se svým otcem. Nehledě na to, co otec zrovna dělá, stráví se svým dítětem pár chvil. Podívejte se na mého psa Čelu. Nehledě na to, jak jsem vážný nebo co zrovna dělám, zajímá to Čelu? Prostě přiběhne a řekne ve svém štěkacím jazyce všechno, co má na srdci. Čela zná svou jednotu se mnou. Stejně tak Bůh je náš Absolutní Pán Nejvyšší, ale i ve svém lidském vědomí se na Něj mohu obrátit.

Abych se vrátil k tvé otázce — používej slovo, které ti dává největší radost. Nejvyšší se neoddělitelně a bez dechu sjednotil s tvým životním dechem a také tvůj Guru se neoddělitelně sjednotil s tvým životním dechem. Naneštěstí jsou žáci, kteří, ačkoli jsou se mnou již mnoho let, si mne neuchovávají ve svém životním dechu. Na druhou stranu, jsou někteří noví žáci, zvláště ti, co žijí v jiných zemích, kteří mi v této inkarnaci nikdy nebudou mít možnost říci jediné slovo a ani já nebudu mít možnost mluvit s nimi. Navzdory tomu si vypěstovali takovou blízkost a takovou jednotu s životním dechem mé Božskosti, s mým dechem Věčnosti! Tato jednota, kterou si se mnou vytvořili, je tak pevná, tak hmatatelná.

Jsou jiné případy, kdy žáci po celé měsíce nedostávají žádnou radost, když používají ,Supreme‘ nebo ,Guru‘. Říká se tomu ,suché období‘. Dokonce i duchovní Mistři nejvyššího řádu museli projít suchými obdobími. Vivékánanda procházel suchými obdobími někdy po celé měsíce. Věřte nebo nevěřte, váš Guru nikdy suchým obdobím neprošel. Od šesti let, kdy jsem začal se svou modlitbou a meditací, jsem neměl takovou zkušenost. Je mi líto, že mí žáci někdy procházejí suchými obdobími po celá léta. V některých případech se stalo, že pět dlouhých let neměli ani jeden jediný den dobrou meditaci. Do jednoho roku je běžné mít suché období, ale pět let je příliš mnoho.

Proč lidé procházejí suchými obdobími? Protože ztrácí svou oddanost. Oddanost je jako magnet. Když magnet oddanosti nepracuje, duchovní život je úplným suchem. Ale udrží-li si člověk oddanost k Nejvyššímu nebo ke svému Guruovi, pak nikdy, nikdy nebude procházet suchým obdobím. Je to oddanost, která spojuje lásku a odevzdání. Oddanost je zlatou spojnicí. Má-li člověk oddanost, stálou oddanost, bezesnou a bezdechou oddanost, pak nikdy ze svého života neztratí sladkost.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Sri Chinmoy odpovídá, část 24.Poprvé vydáno nakladatelstvím Sri Chinmoy Centrum v roce 2002.

Toto je 1349th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Sri Chinmoy odpovídá, část 24, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »