Mají všichni andělé křídla a vypadají stejně? Nebo je jeden krásnější a jiný méně?

Sri Chinmoy: Všichni andělé nemohou mít stejnou krásu, ale křídla mají všichni. Andělé jsou vždy dynamičtí. Neustále se pohybují, kdežto víly mohou být velmi letargické. Víly se v tomto ohledu nemohou andělům rovnat.