Existuje nějaký vedoucí všech andělů?

Sri Chinmoy: Existují archandělé. Mají více jasu, soucitu, lásky, světla a božské síly než jiní andělé. V Indii někteří kněží přebírají odpovědnost jen za jeden dům, kdežto jiní, významnější kněží, se starají o dvacet domů. Podobně se i archandělé mohou starat o více lidských bytostí.