Část III

SCA 889-900. Následující otázky zodpověděl Sri Chinmoy 24. prosince 1999 v Brazílii ve městě Curitiba.

Je něco dobrého na pomluvách?

Sri Chinmoy: Musíme rozlišovat mezi humorem a pomluvami. Všichni máme rádi humor. Dokonce i Bůh má rád humor. Někdy je však obtížné rozlišit mezi humorem a pomluvami. V Božím stvoření má všechno svou hodnotu. Existuje temnota, ale my bychom do ní neměli vstupovat. Vstoupíme-li do temnoty, dostaneme se do vážných potíží. Takto bychom měli brát pomluvy. Když se budeme těšit z pomluv, nijak ostatním nepomůžeme, nemluvě pak o člověku, kterého pomlouváme.

Musíme být neustále velice opatrní. Musíme se chovat jako opravdový lakomec. Musíme ochraňovat naše vnitřní bohatství — aspiraci, zasvěcení, lásku, oddanost a odevzdání — přesně tak jako lakomec, který nerozhazuje peníze. Lakomec má pocit, že když půjde na trh a něco koupí, jeho vzácná síla peněz zmizí. Tady je to stejné — když se těšíme z pomlouvání, získáme na okamžik potěšení a máme pocit, že nic neztrácíme. Ale to není pravda. Můžeme mít pocit, že se těšíme z pomluv na účet ostatních. Někdo udělal něco špatného a my o tom rozšiřujeme divoké zvěsti. Máme pocit, že nás se to nijak nedotkne. Ale všechno má určitou přitažlivou sílu. Nejenom dobré věci, ale i špatné věci mají přitažlivou sílu, jako kdyby to byla nakažlivá nemoc. Ty síly, které přiměly toho člověka udělat něco špatného, jsou jako moskyti. Dnes přiletí a poštípají nějaké lidi. Jakmile zítra uvidí, že ty lidi pomlouváte, přiletí znovu a poštípají vás. Potom se stanete obětí pomluv vy. Po několika minutách potěšení z pomluv se dostanete do blízkosti vážné pohromy.

Pomluva je prospěšná jenom negativně. Když si jí lidé užívají, musí cítit, že si snižují vědomí. Jestli nám něco pomáhá pozitivně, jdeme kupředu. Můžeme však říci, že něco nám velice pomáhá, i když nám to stojí v cestě. V Indii máme kosmického boha jménem Šani. On existuje, ale my se k němu nechceme přiblížit. Ke všem ostatním kosmickým bohům se modlíme: „Prosím, přijď a požehnej mi.“ Ale k němu se modlíme: „Prosím, nechoď ke mně.“ Proč? Protože on je bohem odříkání. Kdo chce odříkání? Budou se obyčejní, neaspirující lidé chtít vzdát svých pozemských potěšení nebo připoutání? Šani nabízí odříkání, ale my ten dar nechápeme. To je důvod, proč se většina lidí k němu modlí: „Prosím, nechoď ke mně.“ Vzýváme všechny bohy, aby za námi přišli a požehnali nám, ale tohoto nechceme.

Šani je planeta Saturn. Jeho dnem je sobota, která se bengálsky řekne šanibar. Existuje jedna tradiční indická teorie, která říká, že když někam půjdete v sobotu, stane se nějaká pohroma buď v místě, které navštívíte, nebo až se vrátíte domů. Je mnoho vesničanů, kteří v sobou nikdy neudělají nic, co by mělo naději na úspěch. Taková je naše indická teorie. Kolik je v ní pravdy, ví jenom Sám Bůh. Osobně s touto teorií nesouhlasím.