Mohl bys nám říci, jak kultivovat intenzitu, když chceme porazit překážky, které nám stojí v cestě?

Sri Chinmoy: Můžeme použít dva způsoby. Prvním je modlitba. Musíme se modlit k Nejvyššímu: „Prosím, prosím, požehnej mě intenzitou.“ To je první způsob. Můžete to zkoušet pár dní nebo pár měsíců.

Druhý způsob spočívá v tom, že vstoupíte do své nejvyšší meditace. Jakmile dosáhnete své naprosto nejvyšší výšky, pronášejte po dvě nebo tři sekundy s největší silou vůle slovo „intenzita“. Když řeknete slovo „intenzita“, vstoupí do vás jako střela právě intenzita. Nejenom, že do vás vstoupí, ale také z vás vystoupí. Taková intenzita bude ve vašem životě působit jako zázrak. Ale obyčejná meditace to neudělá. Musí to být vaše vlastní nejvyšší meditace.

Konkrétně ty si ceníš více dokonalosti než intenzity. Protože směřuješ k dokonalosti a v každém okamžiku voláš po dokonalosti, neodděluj ji od intenzity. Snaž se mít v duchovním životě dvě křídla. Jestli se budeš zajímat jenom o dokonalost, dokonalost, dokonalost, budeš mít jenom jedno křídlo. Ty míříš k dokonalosti, ale může jít jenom o dokonalost podle tvého chápání. Někdo jiný může říci, že to, čemu ty říkáš dokonalost, není nic jiného než nedokonalost. Když směřuješ ve svém vnějším i vnitřním životě k dokonalosti, a je to něco, čemu dáváš přednost, snaž se sjednotit svůj cíl se svou dychtivostí. Ty už máš zájem o dokonalost. Teď by ses měl starat ve stejné míře také o intenzitu. Kde je intenzita, tam bude automaticky také smysl pro dokonalost.