Jak bychom měli na kurzech meditace novým hledajícím objasnit, proč se na skutečné duchovní cestě nemohou spolu stýkat chlapci a děvčata?

Sri Chinmoy: To je otázka vědomí. Celá naše filozofie je založena na vědomí. Chcete-li zůstat v nebožském vědomí, budou z vás vždycky žebráci. Duchovní hledající mají sami o sobě dost problémů, ale kdyby ještě mysleli na své partnery a partnerky, budou jenom klesat a klesat. Když vstoupíme do duchovního života, stane se Bůh naší matkou, otcem, manželkou nebo manželem. Bůh má všechny vztahy a je všemi vztahy. Musíme se zeptat sami sebe, jestli chceme jít kupředu rychlostí indického povozu taženého buvolem. Nějakou dobu jede dopředu. Potom se ztratí vozka, který ho řídil, nebo se stane něco jiného. Někteří lidé se jako podle indického pětiletého plánu přidají na duchovní cestu a zůstanou na ní čtyřicet nebo padesát let, ale jejich rychlost je velice malá. Je-li naše vnitřní rychlost nízká, je to jako duchovní smrt.

V duchovním životě jsou vztahy mezi chlapci a dívkami, nízké vitálno a emocionální život stejně k ničemu jako ten buvolí povoz. Uděláte jeden krok a budete plní nejistoty. Budete mít pocit, že pro vás žádný cíl neexistuje. Čím pomaleji budete v čemkoliv postupovat, tím více vás napadne nejistota. Cíl zůstane kdesi daleko. Ale čím jdete rychleji, tím více cítíte, že cíl je jenom kousek od vás, jenom jeden metr daleko.

Duchovnost bez vědomí není nic jiného než vtip. Musíme vědět, ve kterém bodě naše vědomí stoupá a ve kterém naopak klesá. Jakmile se nějaký chlapec začne stýkat s nějakou dívkou, jeho vědomí bude nižší než nejnižší. Stane se obětí všech nízkých vitálních sil. Dokonce, i kdybyste se nestýkali na fyzické úrovni, mysl pracuje neustále. Už jste se stali obětí v mentálním světě. Jste snad hloupí? Duchovnost není pro hlupáky. Jeden Mistr řekl, že je schopen žít v zasněžených Himálajích, v saharské poušti, na dně oceánu, ale není schopen se stýkat s hlupáky. Chceme-li praktikovat duchovnost v nejčistším slova smyslu, nesmíme být hloupí. Cíl není pevně daný. Dnešní cíl je výchozím bodem pro zítřek a dnešní cíl je stále daleko. Mohu svého cíle dosáhnout s nejvyššími obtížemi po deseti nebo dvaceti letech. Potom přijde nový začátek. Budu snad schopen dosáhnout svého prvního cíle, pokud si před sebe záměrně postavím pevnou zeď?

Pokud chcete jít pomalu, pokud chcete říci, že cíl je tam a vy máte na jeho dosažení Boží Věčnost, můžete to udělat. Ale ti lidé, kteří jsou moudří, kteří se připojili na moji duchovní cestu nebo na nějakou jinou duchovní cestu, měli pocit vrcholné potřeby realizovat Boha, měli vrcholnou potřebu získat světlo, blaženost a mír. Na zemi žijí milióny a miliardy lidí, kteří nepřijali duchovní život. Proč jej nepřijali? Říkáme, že jsme si vybrali duchovnost, ale kdybychom byli velice upřímní, řekli bychom: „Ne, to Bůh si nás vybral.“ Sri Aurobindo jednou řekl: „Ten, kdo si vybral Nekonečné, byl sám vybrán Nekonečným.“ Můžete namítnout, že to vy jste poslali přihlášku, vy sami jste si vybrali. Ale já bych rád řekl, že si vás vybrala moje univerzální bytost. To je důvod, proč jste přišli za mnou. Na zemi žije bezpočet lidí, kteří nebyli vybrání. To je důvod, proč se tady neobjevili.