Když se staneme obětí pomluv, jak to máme zařídit, aby se nás to nedotklo a my zůstali ve vysokém vědomí?

Sri Chinmoy: Prostě na sebe mysli jako na slona. Vivékánanda říkával, že je to jako když jde slon na trh. Cílem slona jsou banány. Psi štěkají a štěkají, ale slon nemá čas jim věnovat pozornost. Slon jde na trh, tam si vezme banány a jí co hrdlo ráčí. Tady je to stejné, tvým cílem je ponořit se hluboko dovnitř nebo udělat něco pro projevení Boha. Proč bys měl věnovat svoji pozornost lidem, kteří říkají nějaké nelaskavé věci? Prostě jdi kupředu jako ten slon.

To, co by sis měl rozvinout, je vyrovnanost. Tvůj Guru má mnoho dobrých kvalit, ale jeho nejlepší a zdaleka nejdůležitější kvalitou je vyrovnanost. Kdybych nebyl ve vnitřním světě vyrovnaný, touto dobou bych už byl dávno tisíckrát v Nebi. Nedovedeš si představit to množství utrpení, které nosím v srdci. Ale uvnitř mě je štít a ten se jmenuje vyrovnanost. Jenom díky mé vnitřní vyrovnanosti jsem stále ještě naživu. Existuje snad někdo, kdo nepotřebuje vyrovnanost? Na druhou stranu, někteří lidé zaměňují vyrovnanost za bezcitnost. V jejich slovníku jsou bezcitnost a vyrovnanost synonyma. Ale v mém slovníku není bezcitnost synonymem vyrovnanosti. Je to něco jiného.