Existuje něco, co bychom měli dělat na vnější úrovni, když se pomodlíme a nabídneme ti svoji modlitbu, abychom mohli zvětšit harmonii v situaci, kdy jsme zodpovědní za něco, co lidé pomlouvají nebo kritizují?

Sri Chinmoy: Nejprve musíš být pokornější než stéblo trávy. Za druhé musíš cítit, že ty nejsi pro tento projekt nepostradatelný. Odpovědnost za jeho úspěch nebo pokrok náleží Bohu. Pocit nepostradatelnosti musí zmizet a ty musíš cítit, že když neuspěješ, nebudu tě obviňovat a nijak nezpozdím tvoji realizaci Boha — vůbec ne! Snaž se pracovat, jak nejlépe to umíš ve všem, kde jsi nějak zapojen a potom musíš říci: „Dokážu jenom toto. Ach Bože, dej mi více Milosti, abych to dokázal lépe. “Nejsnazší způsob, jak vytvořit harmonii, je odmítnout pocit nadřazenosti. Dokud se někde rýsuje nadřazenost, harmonie neexistuje. Amerika dnes trpí právě kvůli svému pocitu nadřazenosti. Tam, kde je pocit nadřazenosti, můžete na harmonii zapomenout.

Další způsob, jak vytvořit harmonii je nabídnout ostatním uznání. Když někdo udělá něco špatného, prostě mu řekněte: „Kdybych byl já na tvém místě, udělal bych něco nekonečně horšího.“ To není falešná skromnost, to je způsob, jak toho druhého pozvednout. Ty bezpečně víš, že bys takovou hloupou nebo špatnou věc neudělal. Ale aby ten druhý byl šťastný, řekneš: „Za takových podmínek bych udělal něco nekonečně horšího.“ Už jenom tím, že jsi to řekl, jsi ho zvedl na vysokou úroveň. Bude mít radost z toho, že není jediný, kdo dělá chyby. Potom můžeš sehrát trik. Můžeš říci: „Nemyslím si, že bych to udělal lépe, ale mám silný pocit, že ty k tomu máš schopnosti a že se ti to podaří.“ Chytře proměníš hříšníka na světce. Můžeš tomu říkat chytrost nebo moudrost. Já tomu říkám moudrost. Ty použiješ moudrost na to, abys změnil něčí život a pomohl mu začít novou kapitolu. Nikdy neřekneš, že ten člověk je špatný. Pokud řekneš, že je špatný, jenom si ve svém životě vyrobíš dalšího nepřítele. Jsou dva způsoby, jak někomu pomoci nebo jej pozvednout. Jeden způsob je nabídnout radu, ale kdo bude naslouchat tvé radě? Ten druhý způsob, pokud opravdu chceš někoho pozvednout vzhůru, je sehnout se dolů. Budeš se držet zpříma, když si budeš chtít někoho posadit na ramena? Ne, sehneš se. Když se sehneš, snížíš svoji výšku tak, aby ten druhý mohl na tebe vyšplhat. Až bude vysoko, na tvých ramenech, bude ve smyslu výšky výše než tvoje hlava, ale koho si budou lidé vážit? Lidé si budou vážit tebe, protože jsi to byl ty, kdo jej zvedl. Jakmile jej zvedneš, bude to tvoje zásluha, protože jsi velice silný.