Má Boží Trpělivost schopnost inspirovat lidi, aby změnili svůj život?

Sri Chinmoy: Jistě. Pokud někdo po dlouhou dobu zkoušel Boží Trpělivost a pak v případě, že má dobré srdce, bude říkat: „Bůh je ke mně tak laskavý. On je tak laskavý, tak soucitný. Jak to, že jsem Ho tak mučil?“ Mnoho zlobivých děti se staly dobrými, když viděly, že jejich matka pláče, pláče, pláče, protože se chovají špatně. Říkají: „Jak dlouho můžeme mučit svou matku? Ona nám dává jen samou lásku a soucit!“ Pak obrátí nový list. V té chvíli je trpělivost matky úspěšná v probuzení dobrých vlastnosti svých dětí.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Sri Chinmoy odpovídá, část 27.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2014.

Toto je 1357th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Sri Chinmoy odpovídá, část 27, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »