Ve tvých básních někdy používáš termíny ‚můj Nejvyšší‘ nebo ‚Bůh‘ nebo ‚můj Pán‘. Vím, že sám mám odlišný pocit nebo vztah ke každému z nich. Je z tvého pohledu rozdílné vědomí nebo pocit za každým jménem?

Sri Chinmoy: Když řeknu ‚Bůh‘, mám jeden pocit. Z termínu ‚můj Nejvyšší‘ mám další pocit. Z ‚můj Pane‘ a ‚můj Absolutní Milovaný Nejvyšší‘ mám ještě další pocity. Dítě může volat na svého otce různými jmény. Když použije termín ‚tati‘, dostane jeden pocit. Když řekne ‚tatínku‘, přijde jiný pocit. Když řekne ‚otče‘, je to něco dalšího.

V mém případě vždy, když použiji určité jméno pro Boha, mám pokaždé jiný pocit. Ale nemusí to být stejný pocit každý den. Dnes, když jsem řekl: „můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší,“ mi to nemuselo dát stejný pocit jako včera. Ne ve významu, že je vyšší nebo nižší vzhledem ke vztahu, ale v tom, že v sobě může nést jinou zkušenost. Používám ten výraz, který mi dává ten nejsladší pocit. A v případě, když chci vyvolat aspekt Boží Síly, říkám jen ‚Absolutní‘.

Někteří duchovní Mistři rozlišují mezi Absolutním a Nejvyšším. Říkají, že Absolutní nebere lidskou inkarnaci; Absolutní se nezabývá rozmanitými pozemskými a světskými činnostmi. Nesouhlasím s nimi. Mohu-li si být vědom Boží Sladkosti, pak si mohu být snadno vědom i Jeho Moci a Síly. Jeho aspekt Soucitu a aspekt Lásky miluji. Ale jak mohu popřít Jeho aspekt Síly? Já nerozlišuji mezi Nejvyšším a Absolutním. Oni jsou jedním, a tím samým.

Použijete-li termín ‚Milovaný‘, pak spojíte aspekt Boží Síly s Jeho aspekty Sladkosti, Lásky a Náklonnosti. To je důvod, proč jsem tolikrát ve svém díle použil termín ‚můj Pán Milovaný Nejvyšší‘. Spojuje Boží Sílu s Jeho Sladkostí, Láskou a Intimitou. Brzy ráno, když nabízím svou cyklistickou modlitbu, úmyslně říkám: ‚můj Absolutní Pane Nejvyšší‘. Takto se snažím vyvolat aspekt Síly Boha. Pak pro mé modlitby při vzpírání, když říkám ‚můj Nejvyšší, můj Nejvyšší můj Nejvyšší‘, je to modlitba mého životního dechu. Každý hledající bude používat různá jména pro Boha podle svého vlastního účelu, ale je to ta stejná Osoba, tatáž Osoba.