Dr.Kuzněcov: Protože jste velice moudrý člověk, rád bych vás požádal o dovolení oslovovat vás „Svámí.“

Sri Chinmoy: Já jsem pouze milovník Boha a služebník Boha, který se jmenuje Chinmoy. V Indii místo oslovení „pane“ říkáme „Sri“, což znamená „krása“ a některé další božské vlastnosti. Zároveň jsou jako „Sri“ známí také ti, kteří realizovali Nejvyšší, kteří objevili své skutečné vnitřní bytí, jako třeba Šrí Rámakrišna, Sri Aurobindo, Sri Čaitanja a Sri Krišna. Guru je učitel, člověk, který osvěcuje nevědomost studentů. V angličtině používáme slovo „učitel“ nebo „profesor“, ale v sanskrtu a bengálštině se člověk, který osvěcuje noc nevědomosti studentů, nazývá Guru. Guru bývá oslovován „Sri“.

Moji studenti mě nazývají Guru a mí přátelé a blízcí, kteří si mě opravdu váží a chovají ke mně lásku, mě oslovují „Sri Chinmoy“.

„Svámí“ má tři obvyklé významy — pán, manžel nebo hlava rodiny. V duchovním smyslu je však „Svámí“ také ten, kdo se zřekl světa. Moje cesta je cesta přijetí, a nikoli odříkání. Moji studenti a já jsme přijali život jako takový a snažíme se být dobrými občany světa, abychom mohli zlepšit život pro všechny. Nemám pocit, že spadám do kategorie Svámí. Uvnitř cítím, že jsem milovník Boha a služebník Boha. To jsou moje tituly.