Dr.Kuzněcov: Co si myslíte o okultní síle?

Sri Chinmoy: Okultní síla je jako vlna oceánu, kdežto duchovní síla je jako oceán samotný. Jakmile lidé spatří vlny, věnují pozornost jenom jim, a nikoli ohromnému moři. Skutečnou radost však získají jen tehdy, když se ztotožní se samotným oceánem, který je nekonečně mocnější, než tu a tam pár vln.

Když se modlíme a meditujeme, chceme se ztotožnit s oceánem, a ne s vlnami. Když se modlil a meditoval Šrí Rámakrišna, okultní síly ho vůbec nezajímaly. Když se ale ztotožníme s oceánem, ztotožníme se také s vlnami. Získáme-li duchovní sílu, budeme mít i sílu okultní. Duchovní síla je však nekonečně mocnější a nekonečně více osvěcuje život hledajícího člověka. Chceme-li se dostat lodí z jedné země do jiné, musíme přeplout celý oceán, nikoli jen pár vln. Neměli bychom tedy ve svých modlitbách a meditacích žádat o okultní síly. Měli bychom žádat o lásku, protože pomocí lásky se ztotožníme s Nejvyšším.