Dr.Kuzněcov: Co si myslíte o okultní síle?

Sri Chinmoy: Okultní síla je jako vlna oceánu, kdežto duchovní síla je jako oceán samotný. Jakmile lidé spatří vlny, věnují pozornost jenom jim, a nikoli ohromnému moři. Skutečnou radost však získají jen tehdy, když se ztotožní se samotným oceánem, který je nekonečně mocnější, než tu a tam pár vln.

Když se modlíme a meditujeme, chceme se ztotožnit s oceánem, a ne s vlnami. Když se modlil a meditoval Šrí Rámakrišna, okultní síly ho vůbec nezajímaly. Když se ale ztotožníme s oceánem, ztotožníme se také s vlnami. Získáme-li duchovní sílu, budeme mít i sílu okultní. Duchovní síla je však nekonečně mocnější a nekonečně více osvěcuje život hledajícího člověka. Chceme-li se dostat lodí z jedné země do jiné, musíme přeplout celý oceán, nikoli jen pár vln. Neměli bychom tedy ve svých modlitbách a meditacích žádat o okultní síly. Měli bychom žádat o lásku, protože pomocí lásky se ztotožníme s Nejvyšším.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Sri Chinmoy odpovídá, část 28.Poprvé vydáno nakladatelstvím Sri Chinmoy Centrum v roce 2002.

Toto je 1363rd. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Sri Chinmoy odpovídá, část 28, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »