Když zemřel John Kennedy, přišla jeho chvíle, nebo to byla nešťastná náhoda?

Sri Chinmoy: Jedna věc je zemřít s Božím souhlasem. Druhá je zemřít s tím, že to Bůh pouze toleruje, a třetí věc je zemřít nešťastnou náhodou. Taková úmrtí jsou způsobována nepřátelskými silami. Je mnoho takových, kteří nemají zemřít, ale zaútočí na ně nepřátelské síly, a to buď přímo, nebo prostřednictvím nějakého člověka, který je ještě na zemi, tedy například vraždou. Bůh může dovolit něčí smrt — v osmdesáti letech může člověk zemřít přirozenou smrtí. Zároveň však mohou některé mimořádně mocné nepřátelské síly násilně ukončit něčí život v raném věku, a to z důvodu, který bychom ani nebyli schopni pochopit. Neexistuje žádné pevné a neměnné pravidlo, podle kterého Nejvyšší něčí smrt schválí nebo nikoli. Mohu říci jenom tolik — nepřátelské síly existují. Nemůžeme říci, že všechny smrti, které se stávají, se dějí s plným a radostným souhlasem Boha.