Řekl jsi, že novost přicházející s novým tisíciletím si může vzít podobu, kterou možná nebudeme schopni rozeznat.

Sri Chinmoy: Budeme-li mít čistotu, naše srdce ji rozezná. Čistota je soudcem. Je-li člověk čistý, mimořádně čistý, potom ji pozná. Čistota — fyzická, vitální a mentální — je jako rentgen. Proti čistotě se nic nemůže postavit. Někteří lidé si myslí, že čistota je něco hloupého, zženštilého. Někteří lidé mají pocit, že se mohou očistit prostě tím, že si vymění šaty. Naše mysl je ale také jako špinavé, zamazané oblečení. Musíme ho zahodit a vzít si na sebe něco nového. Potom budeme čistí. Čistota vždy začíná ve vědomí.

Přichází nové tisíciletí. Pro mě a pro mé žáky už začalo. Toto nové tisíciletí ztělesňuje naději a příslib. Musíte použít svoji neústupnou sílu vůle a v každém okamžiku si vybrat mezi světlem a nocí. Noc ovšem může přijít ve velice okouzlující, fascinující podobě. Musíte vědět, jestli je to opravdové světlo, nebo jestli je to noc, která vás pokouší. Lidé, kteří jsou opravdu nevinní, získají zásobu božského zájmu a síly navíc. Je však mnoho těch, kteří jenom předstírají, že jsou nevinní. Někdo může být darebák, ale předstírá, že je nevinný.

Nové tisíciletí vyžaduje krajní vážnost. Ať už my bereme Boha vážně nebo ne, Bůh nás brát vážně bude. Můžeme si myslet, že Bůh je jako náš dědeček. Ne. Od nynějška se nebude chovat jako dědeček. Bude jako přísný soudce. Bude používat své Světlo Spravedlnosti. Dosud používal Sílu Soucitu, používal Toleranci, používal Starostlivost. Existuje však další aspekt Boha, který jsme dosud neviděli.

Na jednu stranu, Pán Šiva je plný Soucitu. Pokud mu dáte jen jeden lístek, už to ho potěší. Jiným kosmickým bohům musíte přinést spoustu nádherných a voňavých květin. Jméno Pána Šivy zní Ašutoš. Ašu znamená rychlost. Ašutoš je tedy ten, kterého rychle uspokojíte. U jiných bohů to může trvat dvacet let. Pána Šivu však můžete potěšit během dvaceti sekund. Když se ale rozzlobí, když spustí své hřmění, svůj tanec zkázy, zničí všechno. Může trvat pouhých deset sekund, abychom potěšili Pána Šivu, ale když se ten samý Pán Šiva rozzlobí na jedinou sekundu, může nás zničit. Obnovit energii našeho duchovního života potom bude trvat třeba dvacet let.

To je Pán Šiva. Na jednu stranu je laskavější než nejlaskavější. Žádný kosmický bůh se mu v soucitu a darech nemůže přiblížit. Může nás tolerovat po nekonečně dlouhou dobu. Má-li z nás radost, během okamžiku nám může dát rozlehlý oceán. Rozzlobí-li se, nezná slitování. Takový aspekt Boha uvidíme v novém tisíciletí.