Nils Lodin: Vy jste Guruem, ale kdo je to Guru?

Sri Chinmoy: „Guru“ je sanskrtské slovo. Znamená „ten, kdo osvěcuje ostatní“. Guru přináší světlo. Skutečným Guruem je Světlo samo o sobě. Co se mne týče, vždy říkám, že jsem služebník. Jsem Boží dítě a vy jste také Božím dítětem. Jsme členové téže rodiny. Nejstarší člen rodiny ví patrně více než ten, který přišel na svět po něm. Pokud jde o duchovnost, vím o ní o trochu více než moji studenti. Protože jsem starším bratrem, vím toho více o našem Nebeském Otci, o Bohu. Učím svoje studenty, jak se modlit, jak meditovat, aby i oni mohli mít volný přístup k našemu Nebeskému Otci, Vnitřnímu kormidelníkovi.