Nils Lodin: Když říkáte, že dostáváte poselství z druhého břehu nebo z druhé strany, co tím ve skutečnosti myslíte? Dostáváte je od Boha? Co je na druhé straně?

Sri Chinmoy: Tady na této straně je temnota, zmatek, utrpení, bolest, nepochopení, negativita a nejistota — když to řeknu mírně. Na té druhé straně je mír, světlo, pochopení, blaženost a jednota s Bohem Stvořitelem a Bohem stvořením. Jakmile člověk dosáhne Nejvyššího, může se současně ztotožnit jak s Bohem Stvořitelem, tak i s Bohem stvořením. Já jsem součástí Božího stvoření, vy jste součástí Božího stvoření, každý z nás je součástí Božího stvoření.