John Hanc: Kam podle vás, dlouholetého atleta a znalce běžeckých sportů, dnes sport jako takový směřuje?

Sri Chinmoy: Jsem neobyčejně šťastný, že je dnes snaha zajistit, aby atleti nebrali doping. To je veliké, veliké dosažení. Není to jenom fyzické nebo mentální dosažení; není to jenom dosažení atletického světa, ale představuje to také velikou výhodu pro duchovní život. Lidé, kteří berou drogy, ničí svoje nervy a své zdraví. Nás stvořil Bůh, takže proč ničíme sami sebe? Jsme jako květina v Boží Zahradě-Srdci. Když zasadíme semínko, pozorujeme, jak roste do nádherné květiny. Ta květina je naším stvořením a my získáváme velikou radost a blaženost z její krásy a vůně. Pokud ji ale někdo popadne a roztrhá na kousky, budeme velice smutní. Stejně tak i u nás je Bůh naším Stvořitelem a chce po nás, abychom udržovali naše tělo silné, vitálno dynamické a mysl šťastnou a míruplnou.

Někdo může namítnout: „Ne, to je moje tělo a já si s ním mohu dělat, co chci.“ Jenomže to není pravda. Kdyby ve vaší rodině bratr nebo sestra začali brát drogy nebo se z nich stali alkoholici, není snad vaší svatou povinností je prosit, aby přestali? Oni mohou říci: „Starej se o sebe,“ ale vy je budete stále přesvědčovat, aby s tím přestali, protože je milujete. Stejným způsobem je každá lidská bytost členem naší světové rodiny. Protože ostatní považujeme jako nedílnou součást naší rodiny, neustále se budeme snažit, aby se chovali správně. Jestli nás neposlechnou, co můžeme dělat? Ale budeme se snažit dál.