Část III

SCA 988-999. Následující otázky zodpověděl Sri Chinmoy 23. prosince 1990 na Havaji.

Mohou nám i dnes pomoci stará písma?

Sri Chinmoy: Ano, stará písma nám mohou pomoci i dnes, třebaže ne všechna jejich poselství budou pro nás užitečná. Svět se rozvíjí rychle, velice rychle. Některá stará pravidla a staré vize se již nesmějí nebo nemohou na zemi projevit. Na druhou stranu stará písma rozšiřují univerzální světlo a věčnou pravdu. Některá poselství starých písem jsou věčná, kdežto jiná nikoli. Některá poselství byla určena jenom pro danou epochu. Tato poselství nelze uplatňovat a neměla by se uplatňovat v dnešní době. Ale ta poselství, která jsou věčná, nám pomohou.