8. Mé umění se nechce podepsat…

Mé umění se nechce
podepsat pod názor,
že neštěstí
vládne světu.